GDPR

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.0″ background_color=”#064964″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#” background_enable_video_mp4=”off” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” min_height_tablet=”” min_height_phone=”” min_height_last_edited=”on|desktop” height=”214px” height_tablet=”244px” height_phone=”166px” height_last_edited=”on|phone” max_height=”1000px” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” top_divider_color=”rgba(66,66,66,0.35)” bottom_divider_color=”rgba(66,66,66,0.1)” bottom_divider_height=”101px” module_alignment_tablet=”” module_alignment_phone=”” module_alignment_last_edited=”on|phone”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|phone” _builder_version=”4.2.1″ custom_margin_tablet=”0px||||false|false” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”17px||1px||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.29.1″][et_pb_image src=”https://primotekse.files.wordpress.com/2023/03/8eb55-primotek_neg.png” align=”center” _builder_version=”4.4.0″ width=”98%” width_tablet=”” width_phone=”” width_last_edited=”on|desktop” max_width=”49%” max_height=”153px” custom_padding=”0px||||false|false” custom_padding_tablet=”” custom_padding_phone=”” custom_padding_last_edited=”on|phone” animation_style=”fade” animation_duration=”1250ms” animation_delay=”900ms”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.0″ background_color=”#ff9393″ use_background_color_gradient=”on” background_color_gradient_start=”#ffffff” background_color_gradient_end=”#ffffff” background_enable_video_mp4=”off” max_width_tablet=”” max_width_phone=”” max_width_last_edited=”on|desktop” min_height_tablet=”” min_height_phone=”” min_height_last_edited=”on|desktop” height=”2700px” height_tablet=”3366px” height_phone=”4600px” height_last_edited=”on|tablet” max_height=”4500px” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” top_divider_color=”rgba(66,66,66,0.35)” bottom_divider_color=”rgba(66,66,66,0.1)” bottom_divider_height=”101px” hover_enabled=”0″ module_alignment_tablet=”” module_alignment_phone=”” module_alignment_last_edited=”on|phone” max_height_last_edited=”on|desktop”][et_pb_row _builder_version=”4.4.0″ hover_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.0″][et_pb_text _builder_version=”4.4.0″ hover_enabled=”0″]

PrimoTeks integritetspolicy

1. Bakgrund

PrimoTek AB behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom PrimoTek och finns till för att förklara vilken sorts data PrimoTek behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i PrimoTeks support- och administrationssystem. Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och kunder.

2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.
2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter
PrimoTek behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter.

3. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I de flesta fall är PrimoTek AB personuppgiftsansvarig. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. PrimoTek är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar.

4. Personuppgiftsbiträden

För att kunna leverera sina tjänster använder sig PrimoTek av personuppgiftsbiträden. Det innebär att PrimoTek är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar. PrimoTek bestämmer
då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. PrimoTek ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

5. PrimoTeks personuppgiftsbehandling

Primotek och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller på grund av lagkrav.
Nedan följer en överblick av PrimoTeks personuppgiftsbehandling. PrimoTek strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt.
5.1. Kommunikation och administrering
PrimoTek behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med kunder, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera support, anställningar och administrera verksamheten.
Personuppgifter
Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar.
Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.
Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar och avtalsingående.
5.2. Anställningsförhållanden
För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste PrimoTek behandla anställdas personuppgifter.
Personuppgifter
Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuella anhöriga, kontonummer, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, frånvaro.
Kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.
Laglig grund
Behandlingen är nödvändig för at kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön.
PrimoTek har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.
Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid avtalsingående eller under avtalsförhållandet. Lönespecifikationer genereras i PrimoTeks lönesystem.
5.3. Marknadsföring
PrimoTek använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom inbjudningar och information.
Personuppgifter
Namn, e-postadresser.
Laglig grund
Behandlingen sker efter samtycke eller en intresseavvägning.
Uppgifternas ursprung
Från de registrerade själva genom anmälan till kurser.
5.4. Betalningar
För att hantera betalningar behandlar PrimoTek personuppgifter.
Personuppgifter
Fakturanummer, namn, e-postadress, adress, telefonnummer, belopp, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.
Laglig grund
För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver PrimoTek hantera personuppgifter kopplade till betalningar.
Uppgifternas ursprung
Uppgifterna kommer från de registrerade själva.

6. Mottagare som PrimoTek kan dela information med

6.1. Tjänsteleverantörer
För kunna tillhandahålla sina tjänster tar PrimoTek hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt PrimoTek uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.
6.2. Övriga mottagare
PrimoTek kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer.

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder

PrimoTek är mån om kunders och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

8. Var behandlar PrimoTek personuppgifter?

PrimoTeks mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU-området.

9. Hur länge sparas personuppgifter?

PrimoTek behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

10. Rättigheter

PrimoTek vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.
10.1. Tillgång till personuppgifter
Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.
10.2. Rättelse
Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
10.3. Återkalla samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.
10.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring
Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.
10.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.
10.6. Radering
Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.
10.7. Begränsning av behandling
Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.
10.8. Dataportabilitet
Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till PrimoTek.
Personuppgiftsansvarig: Olof Rise Postadress: Kronborgsgränd 1, 3tr E-post: olof.rise@primotek.se

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

%d bloggare gillar detta: